OSOBNOSTI

P. ThDr. Method Jan Zavoral, O.Praem.

(28.8.1862 Neveklov - 26.6.1942 Praha)

Římskokatolický kněz; představitel premonstrátského řádu. Do řádu vstoupil 1880 a 1885 byl vysvěcen na kněze. V letech 1885-88 kaplan v jihočeském Sepekově, 1889-1905 kazatel v Jihlavě. Od roku 1906 opat Strahovského kláštera v Praze. Zasloužil se o zrestaurování chrámu Panny Marie na Strahově, pečoval o Ústav slepých dítek na Hradčanech a Útulnu slepých dívek na Kampě. Vyznamně se účastnil národního kulturního i politického života. V letech 1918-20 člen revolučního Národního shromáždění (NS), 1920-25 senátor NS za Čs. stranu lidovou.

Oblíbený kazatel. Knižně vydal Duchovni řečí na všechny neděle a svátky roku církevního (1902) a Řeči nedělní, sváteční nebo příležitostné (1914-15), překládal italské, španělské, polské, francouzské a anglické kazatele a vydával Knihovnu světových kazatelů. Propagátor česko-rumunských styku (do rumunštiny přeložil pohádky B. Němcové). Věnoval se též literární kritice a publicistice. Autor spisů Vírou ku štěstí (1895), Křesťanská charita (1915), Kristus a církev (1915) a jiné.

Patřil k přátelům K. Čapka a v prosinci 1938 organizoval jeho pohřeb.


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 213125/54 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024