KAPLIČKA BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ V MALÉM BERANOVĚ

Kaplička Božského Srdce Páně

Původ vzniku kaple Božského Srdce Páně v Malém Beranově je spjat s velmi osobní zkušeností bratří Josefa a Jana Kodetových s věrností a láskou Boží. Josef Kodet, mladší z obou bratří, byl za I. světové války v dubnu 1915 zajat na ruské frontě. Když se po návratu zajatců stále nevracel, učinil Jan příslib, že podaří-li se mu najít svého pohřešovaného bratra, postaví v Malém Beranově kříž. Po usilovném pátrání byl bratr nalezen a v srpnu 1923 se vrátil domů. Protože bratři nesehnali v obci pozemek na postavení kříže, aby tak mohl Jan splnit svůj slib, zakoupili po mnoha nesnázích dům, v jehož tarasu vystavěli zděnou kapli zasvěcenou Božskému Srdci Páně. Svěcení se uskutečnilo dne 19. srpna 1928. U kaple se každý rok konala pout k Božskému Srdci Páně, které se účastnilo mnoho věřících. V roce 1933 vyzval P. Dr. Bohuslav Jarolímek, tehdejší katecheta a pozdější opat strahovského kláštera, k postavení kostela v Malém Beranově. Tento záměr se uskutečnil v letech 1937-39.

Fotografie


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 213131/60 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024