FOTOGRAFIE

Svěcení zvonů - 12. 5. 2007

V sobotu 12. května posvětil strahovský opat Michael Pojezdný v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Malém Beranově u Jihlavy dva nové zvony. Sešel se plný chrám věřících a společně prožili radostnou událost.

"I když není neděle, sešel se nás plný kostel," přivítal věřící celebrant mše svaté strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Zvony do kostela zvou. Podle opatových slov se nejedná "jen o muziku", ale o pozvání. Uvědomění si, že mě Bůh zve, abych byl v jeho blízkosti. Společně s opatem slavili bohoslužbu maloberanovský rodák P. Cyril Vojtěch Kodet, farář Metoděj Zdeněk Kozubík i ostatní kněží svatojakubské farnosti, do které kostel spadá, a zástupce novoříšské kapituly.

Otec Metoděj označil událost za "dokončení díla našich předků". Kostel byl postaven před válkou, ve chvílích nejistoty. Nebyly peníze a interiér chrámu se dotvářel postupně, křížová cesta, lavice, varhany... Zvuk velkých zvonů chyběl. Iniciátorkou nápadu, že by kostel mohl mít nové zvony, byla farnice Vlasta Oraná. Jí také pan farář poděkoval na prvním místě, pak obci, jejímu starostovi Petru Tomáškovi i místním zastupitelům. Na zvony si vybrali sami farníci, přispěli i lidé z obce a anonymní dárci. V pondělí budou usazeny na věž a příští neděli se nad celou vesnicí rozezní. Zvony dostaly jména Jáchym a Anna. Třetím do trojice by v budoucnu mohl být menší zvon - Maria. Slavnosti se zúčastnili také představitelé kraje Vysočina a města Jihlavy. Akce předznamenala jubilejní oslavy 750 let výročí posvěcení farního kostela svatého Jakuba v Jihlavě. V jejich rámci po celý květen proběhne bohatý duchovní program.

Už ve Starém Zákoně beraní rohy a hlásné trouby shromažďovaly lid. Od neděle budou Jáchym a Anna svolávat farníky v Malém Beranově. Přejme farnímu společenství i celé obci, ať jsou jejich nové zvony posly především radostných zpráv a událostí.

Jan Kodet

foto: Jakub Kodet


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 213129/58 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024