Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 13. 8. 2016

Každý človek potrebuje na chvíľu utiecť od svojich každodenných povinností, problémov a hluku sveta. Púť do Petrovíc k sviatku Nanebovzatia Panny Márie bola takou príležitosťou. Vzali sme so sebou to, čo nás ťažilo, ale i to, za čo sme chceli Bohu ďakovať. Vložili sme to do modlitby ruženca, ktorý sme sa po ceste modlili, a teda do rúk našej nebeskej Mamky. Nekráčali sme ale každý sám. Okolo sa okrem zvukov a krás prírody rozliehala veselá vrava a detský smiech. Po slávnostnej sv. omši, ktorá bola vyvrcholením púte a po duchovnom pokrme sme nezanedbali ani telo. Odmenili sme svoju námahu chutným občerstvením pri ohníku. A tak bola sobotná púť k Petrovickému kostolíku ďalším dôkazom Božej dobroty k nám, keď nám doprial tak krásny deň.

Ivana Králiková
Foto: Jakub Kodet

mapa webu | návštěvnost: 87154/33 beranov.cz © 2006-2024