Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 17. 8. 2013

Poutníci a poutnice z Jihlavy, Malého Beranova a blízkého i vzdálenějšího okolí se letos již po osmé od jejího obnovení v roce 2006 vydali na pouť do Petrovic. Počasí letošního tropického léta bylo v onu sobotu 17. srpna poněkud milosrdnější, avšak bez blahodárného stínu lesa podél řeky Jihlavy by se zajisté šlo obtížněji. Pod závěrečným prudkým stoupáním proběhlo již tradiční občerstvení v podobě malých svatebních koláčků ze štědrého košíku pana správce zdejšího mlýna a jeho paní. Sladké koláčky jako by předznamenávaly blížící se občerstvení duchovní.

Jednou ze zajímavostí letošního putování byli dělníci opravující koleje, neboť to byli právě železniční dělníci, kteří kdysi stáli u počátků celé této poutní tradice. Během stavby železnice, zřejmě někdy na přelomu 60. a 70. let 19. století, utrpěl někde v místech nedaleko Petrovic jeden z italských dělníků vážný úraz. Po svém uzdravení nechal z vděčnosti zhotovit pro petrovický kostel obraz Panny Marie, který se následně stal pobídkou ke každoročním poutím. Odtud tedy plyne poněkud neobvyklý původ mariánských poutí do kostela sv. Petra a Pavla. O Panně Marii jako vzoru člověka, který postavil svůj život na Bohu, promluvil v kázání P. Vojtěch Kodet, a připomněl důležitost tohoto zakotvení pro každého z nás i v dnešní době.

Další zajímavostí letošního putování byla široká věková škála poutníků, která mezi nejmladším a nejstarším přesahovala neuvěřitelných devět desetiletí. A tak zatímco nejstarší účastník vzpomínal, jak na petrovickou pouť chodíval ještě za svobodna kdysi ve čtyřicátých letech minulého století, těm nejmladším se ta letošní patrně ještě do paměti nezapíše. Jiný z účastníků si tu letošní pouť zase bude pamatovat jako den, kdy putoval se svým křestním kmotrem a zároveň se svým kmotřencem. Upevňování důležitých pout, k tomu především by měla sloužit pouť. O té letošní to platí beze zbytku.

Josef Kodet ml.

Foto: Jakub Kodet

mapa webu | návštěvnost: 87161/40 beranov.cz © 2006-2024