Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 18. 8. 2012

O víkendu se opět po roce konala pěší pouť z Malého Beranova do Petrovic, kde se od 11 hodin konala poutní bohoslužba. Počasí přálo a tak, i přes bezpočet dalších souběžně konaných prázdninových akcí, se v Beranově sešlo na padesát poutníků, včetně žen, dětí a jednoho psa…

Již dvacet minut před plánovaným zahájením se začaly na kostelní zahradě tvořit první hloučky. Krátce po deváté pak shromáždil k zahájení všechny přítomné P. Vojtěch Kodet, aby na úvod nastínil smysl poutí a také zdůraznil, že se nejedná o žádnou manifestaci síly, jak se dělo a bohužel stále ještě děje při konání průvodů rozličných skupin obyvatelstva. Následně se všichni společně pomodlili první desátek z Růžence a vyšlo se.

Ráz krajiny udával zvlnění průvodu, jehož plynulost tu a tam narušil cyklista nebo automobil. Nikam se nespěchalo a bylo tak dostatek času na dílčí rozhovory, stejně jako na společnou modlitbu. U Petrovického mlýna již průvod vítal s úsměvem a košem koláčků „pan otec“. Spolu s ním pak účastníky čekala poslední etapa cesty – proslulý výšlap do prudkého kopce, do které dodával poutníkům potřebné síly údolím se nesoucí hlas zvonu.

Po krátkém vydýchání se všichni společně sešli ke slavení bohoslužby, na kterou přijel i farář P. Petr. Stařičký kostelík byl do posledního místečka zaplněn zpěvem zbožných písní a modlitbou. Jedním z úmyslů mše svaté byla prosba o zachování morálních hodnot v naší společnosti. Sváteční promluva se nesla v kontrastu dobra a zla. P. Kodet upozornil na nebezpečí dnešního světa, kdy je lež zaměňována za pravdu a pravdu nechce nikdo slyšel. Nejlepší odpovědí na demonstraci síly je klidný nesouhlas v podobě bohoslužby a ztišení se.

Po individuální zpáteční cestě se duchovně naplnění poutníci uchýlili do stínu vzrostlé lípy, aby naplnili i tělesné potřeby. Dlouho po snězení posledního špekáčku pak řádka účastníků setrvávala a užívala si pohodového letního odpoledne.

Děkuji všem, bez kterých by se pouť nemohla uskutečnit. Dá-li Pán, příští rok se opět v Malém Beranově sejdeme.

Za pořadatele, Kuba.
Foto: kolektiv autorů

mapa webu | návštěvnost: 87162/41 beranov.cz © 2006-2024