Pouť do Petrovic

Pouť do Petrovic - 18. 8. 2007

V sobotu se uskutečnila pěší pouť do Petrovic ke kostelu sv. Petra a Pavla. Čtyřicet poutníků vyrazilo v krásném letním dopoledni od kostela Božského Srdce Páně v Malém Beranově malebným údolím řeky Jihlavy, které všem dodalo potřebné síly ke zvládnutí prudkého stoupání před samým cílem cesty.

Přes zeď petrovického hřbitova nás vítal nemalý počet již příchozích poutníků z okolních obcí. Za hlasu místního zvonu všichni společně vešli do kostelíka slavit mši svatou, kterou sloužil otec Mikuláš Selvek.

"Každá pouť nám má připomenout podstatu křesťanského života - stejně jako dnešní pouť má cíl, a to mši svatou zde v Petrovicích, tak život každého křesťana má mít za cíl Krista." Shrnul ve své promluvě hlavní důvod pořádání poutí otec Mikuláš.

Hlavní poděkování patří všem poutníkům, bez kterých by pouť ztratila svůj význam.

Jakub Kodet
Foto: Jakub Kodet

mapa webu | návštěvnost: 87127/6 beranov.cz © 2006-2024